ApiFutureUtil (Cloud Bigtable HBase Client for Java 1.12.0 API)

com.google.cloud.bigtable.util

Class ApiFutureUtil • public final class ApiFutureUtil
  extends Object
  • Constructor Detail

   • ApiFutureUtil

    public ApiFutureUtil()
  • Method Detail

   • adapt

    public static <T> ListenableFuture<T> adapt(com.google.api.core.ApiFuture<T> apiFuture)
   • adapt

    public static <T> com.google.api.core.ApiFuture<T> adapt(ListenableFuture<T> listenableFuture)
   • transformAndAdapt

    public static <F,T> com.google.api.core.ApiFuture<T> transformAndAdapt(ListenableFuture<F> listenableFuture,
                                        Function<F,T> transform)


Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Cloud Bigtable Documentation