MetricRegistry (Cloud Bigtable HBase Client for Java 1.12.0 API)

com.google.cloud.bigtable.metrics

Interface MetricRegistry

  • All Known Implementing Classes:
    DropwizardMetricRegistry


    public interface MetricRegistry
    A registry of metric instances.


Czy ta strona była pomocna? Podziel się z nami swoją opinią:

Wyślij opinię na temat...

Cloud Bigtable Documentation