Counter (Cloud Bigtable HBase Client for Java 1.12.0 API)

com.google.cloud.bigtable.metrics

Interface Counter • public interface Counter
  An incrementing counter metric.
  • Method Detail

   • inc

    void inc()
   • dec

    void dec()


Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Cloud Bigtable Documentation