BigtableAdmin (Cloud Bigtable HBase Client for Java 1.12.0 API)

com.google.cloud.bigtable.hbase1_x

Class BigtableAdmin


Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Cloud Bigtable Documentation