TimestampConverter (Cloud Bigtable HBase Client for Java 1.12.0 API)

com.google.cloud.bigtable.hbase.util

Class TimestampConverter • public class TimestampConverter
  extends Object
  • Constructor Detail

   • TimestampConverter

    public TimestampConverter()
  • Method Detail

   • hbase2bigtable

    public static long hbase2bigtable(long timestamp)
   • bigtable2hbase

    public static long bigtable2hbase(long timestamp)


Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Cloud Bigtable Documentation