TimestampsFilterAdapter (Cloud Bigtable HBase Client for Java 1.12.0 API)

com.google.cloud.bigtable.hbase.adapters.filters

Class TimestampsFilterAdapter

    • Constructor Detail

      • TimestampsFilterAdapter

        public TimestampsFilterAdapter()


Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Cloud Bigtable Documentation