HBaseRequestAdapter.MutationAdapters (Cloud Bigtable HBase Client for Java 1.12.0 API)

com.google.cloud.bigtable.hbase.adapters

Class HBaseRequestAdapter.MutationAdapters

  • java.lang.Object
    • com.google.cloud.bigtable.hbase.adapters.HBaseRequestAdapter.MutationAdapters


Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Cloud Bigtable Documentation