CheckAndMutateUtil.RequestBuilder (Cloud Bigtable HBase Client for Java 1.12.0 API)

com.google.cloud.bigtable.hbase.adapters

Class CheckAndMutateUtil.RequestBuilder

 • java.lang.Object
  • com.google.cloud.bigtable.hbase.adapters.CheckAndMutateUtil.RequestBuilder
 • Enclosing class:
  CheckAndMutateUtil


  public static class CheckAndMutateUtil.RequestBuilder
  extends Object
  This class can be used to convert HBase checkAnd* operations to Bigtable ConditionalRowMutations.


Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Cloud Bigtable Documentation