ResumingStreamingResultScanner (Cloud Bigtable HBase Client for Java 1.12.0 API)

com.google.cloud.bigtable.grpc.scanner

Class ResumingStreamingResultScanner

 • java.lang.Object
  • com.google.cloud.bigtable.grpc.scanner.ResumingStreamingResultScanner
  • Constructor Detail

   • ResumingStreamingResultScanner

    public ResumingStreamingResultScanner(ResponseQueueReader responseQueueReader)
    Constructor for ResumingStreamingResultScanner.
    Parameters:
    responseQueueReader - a ResponseQueueReader which queues up FlatRows.


Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Cloud Bigtable Documentation