FlatRow.Cell.Builder (Cloud Bigtable HBase Client for Java 1.12.0 API)

com.google.cloud.bigtable.grpc.scanner

Class FlatRow.Cell.Builder

  • Enclosing class:
    FlatRow.Cell


    public static final class FlatRow.Cell.Builder
    extends Object


Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Cloud Bigtable Documentation