Watchdog.StreamWaitTimeoutException (Cloud Bigtable HBase Client for Java 1.12.0 API)

com.google.cloud.bigtable.grpc.io

Class Watchdog.StreamWaitTimeoutException

  • Constructor Detail

   • StreamWaitTimeoutException

    public StreamWaitTimeoutException(Watchdog.State state,
                     long waitTimeMs)
  • Method Detail

   • getWaitTimeMs

    public long getWaitTimeMs()


Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Cloud Bigtable Documentation