ChannelPool.ChannelFactory (Cloud Bigtable HBase Client for Java 1.12.0 API)

com.google.cloud.bigtable.grpc.io

Interface ChannelPool.ChannelFactory

 • Enclosing class:
  ChannelPool


  public static interface ChannelPool.ChannelFactory
  A factory for creating ManagedChannels to be used in a ChannelPool.
  Author:
  sduskis


Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Cloud Bigtable Documentation