BigtableAsyncUtilities.Default (Cloud Bigtable HBase Client for Java 1.12.0 API)

com.google.cloud.bigtable.grpc.async

Class BigtableAsyncUtilities.Default

 • java.lang.Object
  • com.google.cloud.bigtable.grpc.async.BigtableAsyncUtilities.Default
  • Constructor Detail

   • Default

    public Default(io.grpc.Channel channel)


Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Cloud Bigtable Documentation