CredentialOptions.UserSuppliedCredentialOptions (Cloud Bigtable HBase Client for Java 1.12.0 API)

com.google.cloud.bigtable.config

Class CredentialOptions.UserSuppliedCredentialOptions

    • Constructor Detail

      • UserSuppliedCredentialOptions

        public UserSuppliedCredentialOptions(com.google.auth.Credentials credential)


Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Cloud Bigtable Documentation