BigtableVersionInfo (Cloud Bigtable HBase Client for Java 1.12.0 API)

com.google.cloud.bigtable.config

Class BigtableVersionInfo • public class BigtableVersionInfo
  extends Object
  • Field Detail

   • CLIENT_VERSION

    public static final String CLIENT_VERSION
   • JDK_VERSION

    public static final String JDK_VERSION
   • CORE_USER_AGENT

    public static final String CORE_USER_AGENT
  • Constructor Detail

   • BigtableVersionInfo

    public BigtableVersionInfo()


Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Cloud Bigtable Documentation