BigtableOptions.Builder (Cloud Bigtable HBase Client for Java 1.12.0 API)

com.google.cloud.bigtable.config

Class BigtableOptions.Builder

  • Enclosing class:
    BigtableOptions


    public static class BigtableOptions.Builder
    extends Object
    A mutable builder for BigtableConnectionOptions.


Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Cloud Bigtable Documentation