CloudBigtableServiceImpl (Cloud Bigtable HBase Client for Java 1.12.0 API)

com.google.cloud.bigtable.batch.common

Class CloudBigtableServiceImpl

 • java.lang.Object
  • com.google.cloud.bigtable.batch.common.CloudBigtableServiceImpl
  • Constructor Detail

   • CloudBigtableServiceImpl

    public CloudBigtableServiceImpl()


Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Cloud Bigtable Documentation