CloudBigtableServiceImpl (Apache Beam + Cloud Bigtable Connector 1.12.0 API)

com.google.cloud.bigtable.batch.common

Class CloudBigtableServiceImpl

  • java.lang.Object
    • com.google.cloud.bigtable.batch.common.CloudBigtableServiceImpl


Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Cloud Bigtable Documentation