Method: models.delete

Deletes the model specified by modelId from the dataset.

HTTP request

DELETE https://bigquery.googleapis.com/bigquery/v2/projects/{projectId}/datasets/{datasetId}/models/{modelId}

The URL uses gRPC Transcoding syntax.

Path parameters

Parameters
projectId

string

Required. Project ID of the model to delete.

datasetId

string

Required. Dataset ID of the model to delete.

modelId

string

Required. Model ID of the model to delete.

Request body

The request body must be empty.

Response body

If successful, the response body will be empty.

Authorization Scopes

Requires one of the following OAuth scopes:

  • https://www.googleapis.com/auth/bigquery
  • https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform

For more information, see the Authentication Overview.

Try it!

Czy ta strona była pomocna? Podziel się z nami swoją opinią:

Wyślij opinię na temat...

Potrzebujesz pomocy? Odwiedź naszą stronę wsparcia.