Custom kostenbeheer instellen

Als u meerdere BigQuery-projecten en -gebruikers heeft, kunt u kosten beheren door een custom quotum aan te vragen dat een limiet stelt aan de hoeveelheid querygegevens die per dag wordt verwerkt.

Door een custom quotum voor querygegevens te maken, kunt u de kosten op projectniveau of op gebruikersniveau beheren.

  • Custom quota op projectniveau beperken het totale gebruik van alle gebruikers in dat project.

  • Custom quota op gebruikersniveau worden afzonderlijk toegepast op elke gebruiker of serviceaccount binnen een project.

Zie de pagina met prijzen voor de huidige on demand-prijzen voor query's.

Custom quota instellen of wijzigen

Gebruik de pagina Google Cloud Platform Console om een custom quotum in te stellen of een bestaand custom quotum te wijzigen. Quotumwijzigingen zijn doorgaans binnen enkele minuten van kracht.

Als u uw quota wilt wijzigen, moet u gemachtigd zijn voor serviceusage.quotas.update. Machtigingen voor serviceusage.quotas.update zijn opgenomen in de volgende vooraf gedefinieerde IAM-rollen op projectniveau:

Hoe custom quota worden afgedwongen

Nadat u een custom quotum heeft ingesteld, retourneert BigQuery een fout wanneer u dit quotum overschrijdt.

Als u een custom quotum op projectniveau overschrijdt, retourneert BigQuery de volgende usageQuotaExceeded-fout:

Custom quota exceeded: Your usage exceeded the custom quota for
QueryUsagePerDay, which is set by your administrator. For more information,
see https://cloud.google.com/bigquery/cost-controls

Als een gebruiker een custom quotum op gebruikersniveau overschrijdt, retourneert BigQuery een usageQuotaExceeded-fout met een andere foutmelding:

Custom quota exceeded: Your usage exceeded the custom quota for
QueryUsagePerUserPerDay, which is set by your administrator. For more information,
see https://cloud.google.com/bigquery/cost-controls

Als u het filter _PARTITIONTIME of _TABLE_SUFFIX gebruikt in uw query, krijgt u mogelijk een onverwachte quotaExceeded-fout. Wanneer BigQuery uw query controleert om te zien of u hiermee uw custom quotum zou overschrijden, negeert het momenteel alle _PARTITIONTIME- of _TABLE_SUFFIX-filters in de query.

Voorbeeld

Stel dat u de volgende custom quota instelt voor een project met 10 gebruikers, waarvan er één een serviceaccount is:

  • Op projectniveau: 50 TB per dag
  • Op gebruikersniveau: 10 TB per dag

In de volgende tabel vindt u het resterende quotum wanneer de 10 gebruikers in de loop van de dag query's uitvoeren.

Gebruik Resterende quota
De 10 gebruikers voeren elk voor 4 TB aan query's uit Op projectniveau: nog 10 TB over.
Op gebruikersniveau: nog 6 TB per gebruiker over, maar in totaal nog tot 10 TB.
Het serviceaccount voert nog eens voor 6 TB aan query's uit Op projectniveau: nog 4 TB over.
Op gebruikersniveau: het serviceaccount kan BigQuery niet langer gebruiken. De overige gebruikers behouden nog 6 TB per gebruiker, maar in totaal tot slechts 4 TB.
Eén gebruiker voert nog eens voor 4 TB aan query's uit Op projectniveau: nog 0 TB over.
Op gebruikersniveau: gebruikers hebben nog diverse TB's over, maar niemand kan BigQuery gebruiken omdat het quotum op projectniveau is overschreden.

Zonder een resterend quotum werkt BigQuery voor niemand meer in dat project.

Veelgestelde vragen

Kunnen klanten zelf custom quota instellen?

Ja, u kunt quota zelf registreren op de pagina Google Cloud Platform Console.

Hoe weet ik wat mijn niveaus voor custom quota zijn?

U kunt quotumniveaus bekijken op de pagina Google Cloud Platform Console.

Wanneer wordt mijn custom quotum aangevuld?

De dagelijkse quota worden om middernacht Pacific Time opnieuw ingesteld.

Wat als ik mijn custom quotum overschrijd, maar ik het quotum wil resetten?

U kunt uw query uitvoeren vanuit een ander project dat toegang heeft tot uw gegevenssets en dat geen custom quotum heeft of het nog niet heeft overschreden.

Is een custom quotum proactief of reactief? Met andere woorden: kan ik een query van 11 TB uitvoeren als ik een quotum van 10 TB heb?

Een custom quotum is proactief, dus u kunt geen query's van 11 TB uitvoeren als u een quotum van 10 TB heeft.

Was deze pagina nuttig? Laat ons weten hoe goed we u hebben geholpen:

Feedback verzenden over...

Hulp nodig? Ga naar onze ondersteuningspagina.