Introduction to optimizing query performance

In general, queries that do less work perform better. When evaluating query performance in BigQuery, the amount of work required depends on a number of factors:

Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Bạn cần trợ giúp? Truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.