Kotalar ve sınırlar

BigQuery Veri Aktarım Hizmeti, maksimum gelen istek hızını sınırlandırır ve proje bazında uygun kotalar uygular. Belirli politikalar; kaynak kullanılabilirliğine, kullanıcı profiline, hizmet kullanım geçmişine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir ve önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Aşağıdaki listelerde sistemin geçerli hız ve kota sınırları özetlenmiştir.

Yükleme işleri

Aktarımlar tarafından oluşturulan yükleme işleri, BigQuery'nin yükleme işi kotalarına dahildir. Aktarımların ve diğer yükleme işlerinin quotaExceeded hatalarına yol açmasını önlemek için her projede kaç tane aktarımı etkinleştireceğinizi göz önünde bulundurmak önemlidir.

Aktarımlarınızın kaç tane yükleme işine ihtiyaç duyduğunu tahmin etmek için aşağıdaki denklemi kullanabilirsiniz:

Number of daily jobs = Number of transfers x Number of tables x Schedule frequency x Refresh window

Bu denklemde:

 • Number of transfers projenizde etkinleştirdiğiniz aktarım yapılandırmalarının sayısıdır.
 • Number of tables belirli aktarım türlerinin her biri tarafından oluşturulan tabloların sayısıdır. Tabloların sayısı aktarım türüne göre farklılık gösterir:

  • Campaign Manager aktarımları yaklaşık 25 tablo oluşturur.
  • Google Ads aktarımları yaklaşık 60 tablo oluşturur.
  • Google Ad Manager aktarımları yaklaşık 40 tablo oluşturur.
  • Google Play aktarımları yaklaşık 25 tablo oluşturur.
  • Search Ads 360 aktarımları yaklaşık 50 tablo oluşturur.
  • YouTube aktarımları yaklaşık 50 tablo oluşturur.
 • Schedule frequency aktarımın ne sıklıkta çalışacağını belirtir. Her aktarım türü için aktarım çalışma programları sağlanmıştır:

 • Refresh window veri aktarımına eklenecek olan gün sayısıdır. 1 değerini girerseniz günlük doldurma yapılmaz.