Quota en limieten

BigQuery Data Transfer Service beperkt de maximale snelheid van binnenkomende verzoeken en dwingt per project passende quota af. Het specifieke beleid is afhankelijk van de beschikbaarheid van resources, het gebruikersprofiel, de gebruiksgeschiedenis en andere factoren, en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

In de lijsten hieronder vindt u de huidige snelheids- en quotumlimieten van het systeem.

Laadtaken

Voor laadtaken die zijn gegenereerd door overdrachten, gelden de quota voor laadtaken van BigQuery. Als u wilt voorkomen dat overdrachten en andere laadtaken leiden tot een quotaExceeded-fout, moet u dus weten hoeveel overdrachten u met elk project inschakelt.

Met de volgende vergelijking kunt u berekenen hoeveel laadtaken er voor uw overdrachten nodig zijn:

Number of daily jobs = Number of transfers x Number of tables x Schedule frequency x Refresh window

Hierbij geldt het volgende:

 • Number of transfers is het aantal overdrachtsconfiguraties dat u instelt in uw project.
 • Number of tables is het aantal tabellen dat wordt gegenereerd door elk specifiek overdrachtstype. Het aantal tabellen verschilt per overdrachtstype:

  • Campaign Manager-overdrachten genereren circa 25 tabellen.
  • Google Ads-overdrachten genereren circa 60 tabellen.
  • Google Ad Manager-overdrachten genereren circa 40 tabellen.
  • Google Play-overdrachten genereren circa 25 tabellen.
  • Search Ads 360-overdrachten genereren circa 50 tabellen.
  • YouTube-overdrachten genereren circa 50 tabellen.
 • Schedule frequency geeft aan hoe vaak een overdracht wordt uitgevoerd. Er zijn uitvoerschema's voor elk overdrachttype:

 • Refresh window is het aantal dagen dat in de gegevensoverdracht moet worden opgenomen. Als u 1 invult, worden de gegevens niet dagelijks aangevuld.