Kotalar ve sınırlar

BigQuery ML proje bazında uygun kotalar uygular. Belirli politikalar; kaynak kullanılabilirliğine, kullanıcı profiline, hizmet kullanım geçmişine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir ve önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Aşağıdaki bilgiler sistemin geçerli hız sınırlarını ve kota sınırlarını özetler.

BigQuery ML sınırları

BigQuery ML ifadelerini ve işlevlerini kullanan standart SQL sorgu işleri için aşağıdaki sınırlar uygulanır.

  • CREATE MODEL ifadesini kullanan sorgu sayısı: 1.000 sorgu
    • Proje başına günlük 1.000 CREATE MODEL sorgusuyla sınırlandırılırsınız.