Kotalar ve sınırlar

Aşağıdaki bilgilerde sistemin geçerli hız ve kota sınırları özetlenmiştir.

BigQuery ML proje bazında uygun kotalar uygular. Belirli politikalar; kaynak kullanılabilirliğine, kullanıcı profiline, hizmet kullanım geçmişine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir ve önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

BigQuery ML sınırları

BigQuery ML ifadelerini ve işlevlerini kullanan standart SQL sorgu işleri için aşağıdaki sınırlar uygulanır.

  • CREATE MODEL ifadesini kullanan sorgu sayısı: 1.000 sorgu
    • Proje başına günlük 1.000 CREATE MODEL sorgusuyla sınırlandırılırsınız.