Nederlands wordt vanaf 15 januari 2021 niet langer ondersteund op cloud.google.com.

Quota en limieten

Hieronder vindt u de huidige snelheids- en quotumlimieten van het systeem.

BigQuery ML dwingt per project passende quota af. Het specifieke beleid is afhankelijk van de beschikbaarheid van resources, het gebruikersprofiel, de gebruiksgeschiedenis en andere factoren en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BigQuery ML-limieten

De volgende limieten zijn van toepassing op standaard SQL-querytaken die gebruikmaken van BigQuery ML-instructies en -functies.

  • Query's die de instructie CREATE MODEL gebruiken: 1000 query's
    • U kunt maximaal 1000 CREATE MODEL-query's per dag per project uitvoeren.