Prijzen voor BigQuery ML

Gebruikslimieten voor Always Free

Als onderdeel van Free Tier van Google Cloud kunt u sommige resources in BigQuery tot een bepaalde limiet gratis gebruiken. Deze beperkingen voor gratis gebruik gelden zowel tijdens als na de kosteloze proefperiode. Als u na de kosteloze proefperiode deze gebruikslimieten overschrijdt, worden kosten in rekening gebracht volgens het prijsschema op deze pagina.

Resource Maandelijkse limiet voor gratis gebruik Details
Opslag De eerste 10 GB per maand zijn gratis. Free Tier voor BigQuery-opslag omvat BigQuery ML-modellen en trainingsgegevens die in BigQuery zijn opgeslagen.
Query's (analyse) De eerste 1 TB aan verwerkte querygegevens per maand is gratis. Free Tier voor BigQuery-analyse omvat query's die BigQuery ML-functies voor voorspelling, inspectie en evaluatie gebruiken, maar geen BigQuery ML-query's met CREATE MODEL-instructies.
Voor klanten met een groot volume die liever stabiele maandelijkse kosten willen, zijn flatrate-prijzen mogelijk.
BigQuery ML CREATE MODEL-query's De eerste 10 GB aan gegevens die per maand worden verwerkt door query's met CREATE MODEL-instructies, zijn gratis. BigQuery ML CREATE MODEL-query's staan los van Free Tier voor BigQuery-analyse.

Prijzen voor BigQuery ML

De prijzen voor BigQuery ML gelden voor alle momenteel ondersteunde modellen. De prijs voor BigQuery ML is gebaseerd op uw gebruikspatroon: flatrate of on demand.

BigQuery ML: flatrate-prijzen

BigQuery biedt flatrate-tarieven voor klanten met grote volumes of grote bedrijven die stabiele maandelijkse kosten verkiezen boven on demand betalen voor het maken van modellen en voor evaluaties, inspecties en voorspellingen.

Bij huidige modellen worden er geen aanvullende flatrate-kosten in rekening gebracht voor BigQuery ML. Als u voor flatrate-prijzen kiest, worden de kosten voor BigQuery ML opgenomen in de flatrate-prijs voor BigQuery.

BigQuery ML: on demand prijzen

De prijs voor on demand BigQuery ML-query's is afhankelijk van het bewerkingstype: het maken, evalueren, inspecteren of voorspellen van modellen.

De on demand prijzen voor BigQuery ML zijn als volgt:

BigQuery ML-prijsvoorbeeld

BigQuery ML-kosten worden niet afzonderlijk vermeld op uw factuur. Als u bij huidige modellen een flatrate-abonnement voor BigQuery heeft, is dit inclusief de kosten voor BigQuery ML.

Als u on demand prijzen gebruikt, worden kosten voor BigQuery ML opgenomen in de analysekosten (querykosten) van BigQuery.

BigQuery ML-taken die inspectie-, evaluatie- en voorspellingsbewerkingen uitvoeren, brengen dezelfde kosten met zich mee als on demand querytaken. Omdat CREATE MODEL-query's andere kosten met zich meebrengen, moet u CREATE MODEL-taakkosten apart berekenen met de Stackdriver-controlelogboeken. Als u de controlelogboeken gebruikt, kunt u bepalen hoeveel bytes de BigQuery ML-service factureert voor elke CREATE MODEL-taak van BigQuery ML. Vermenigvuldig vervolgens het aantal bytes waarvoor wordt gefactureerd met de toepasselijke kosten voor CREATE MODEL-query's in uw regionale locatie of locatie met meerdere regio's.

Doe bijvoorbeeld het volgende om de kosten te bepalen voor een query-taak in de US met een BigQuery ML-opdracht CREATE MODEL:

 1. Open de pagina Stackdriver Logging in de GCP-console.

 2. Controleer of het product is ingesteld op BigQuery.

 3. Klik op de dropdownpijl in het vak 'Filteren op label of tekstzoekopdracht' en kies Converteren naar geavanceerde filter. Hiermee wordt de volgende tekst aan het filter toegevoegd:

  resource.type="bigquery_resource"
    
 4. Voeg de volgende tekst toe op regel 2 onder de resource.type-regel:

  protoPayload.serviceData.jobCompletedEvent.job.jobConfiguration.query.statementType="CREATE_MODEL"
    
 5. Kies het juiste tijdvak uit het dropdownmenu rechts van de knop Filter verzenden. Als u bijvoorbeeld Afgelopen 24 uur kiest, worden de BigQuery ML CREATE MODEL-taken weergegeven die in de afgelopen 24 uur zijn voltooid.

 6. Klik op Filter verzenden om de taken die zijn voltooid in het opgegeven tijdvenster weer te geven.

 7. Klik nadat de gegevens zijn ingevuld op Opties weergeven en kies Aangepaste velden aanpassen.

 8. Voer in het dialoogvenster Aangepaste velden toevoegen het volgende in:

  protoPayload.serviceData.jobCompletedEvent.job.jobStatistics.totalBilledBytes
    
 9. Klik op Opslaan om de resultaten te updaten.

 10. Nadat de pagina is geüpdatet, verschijnen de bytes die door elke BigQuery ML-taak worden gefactureerd rechts van het tijdstempel van de taak. Als de gefactureerde bytes vallen onder Free Tier, wordt er geen waarde weergegeven. Voorbeeld:

  Gefactureerde BigQuery ML-bytes

 11. Als u de kosten voor de BigQuery ML-taak CREATE MODEL wilt berekenen, vermenigvuldigt u de gefactureerde bytes met de on demand prijs voor BigQuery ML. In dit voorbeeld heeft de CREATE MODEL-taak 100873011200 bytes verwerkt. Om de kosten voor deze taak in de US-locatie met meerdere regio's te berekenen, deelt u het aantal gefactureerde bytes door het aantal bytes per TB en vermenigvuldigt u het vervolgens met de kosten voor het maken van het model:

  100873011200/1099511627776 x $250.00 = $22.94