Prijzen

De prijzen voor het gebruik van AutoML Tables worden berekend op basis van de onderliggende GCP-resources die nodig zijn om modellen te trainen en implementeren en om batchvoorspellingen en online voorspellingen uit te voeren.

Prijzen zijn weergegeven in Amerikaanse dollars (USD). Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

Deze prijzen vallen onder een bètaprogramma met kortingen en kunnen worden gewijzigd zodra het product algemeen beschikbaar is.

Kosteloze proefperiode: U kunt AutoML Tables zonder kosten uitproberen door gebruik te maken van de zes node-uren voor training en batchvoorspelling per factureringsaccount. U krijgt deze kosteloze node-uren voordat u uw eerste model maakt, en heeft een jaar tijd om ze te gebruiken.

Kosten voor het trainen van modellen

Het trainen van modellen kost $ 19,32 per uur aan rekenresources die u hiervoor gebruikt, en wordt gefactureerd per seconde. Bij deze prijs is het gebruik van 92 machines gelijkwaardig aan n1-standard-4 in parallelle opstelling inbegrepen.

Als de training mislukt om een andere reden dan annulering door de gebruiker, wordt de trainingstijd niet in rekening gebracht. Als u de trainingsbewerking annuleert, worden er kosten in rekening gebracht voor de doorlopen trainingstijd vóór het annuleren. Als u niet annuleert, worden er kosten in rekening gebracht voor de volledige trainingstijd.

Kosten voor het implementeren van modellen

Het implementeren van modellen kost $ 0,005 per GiB-uur per machine waarop een model wordt geïmplementeerd, en wordt gefactureerd per MiB-seconde. Momenteel repliceren we elk model naar het geheugen van negen machines voor een minimale vertraging. Daarom worden deze kosten vermenigvuldigd met negen.

Als de grootte van uw model bijvoorbeeld 10 GiB is en u dit 3 uur implementeert, kost u dat $ 0,005 x 10 x 3 x 9 = $ 1,35.

Modellen moeten worden geïmplementeerd voordat ze kunnen worden gebruikt voor online voorspellingen.

Kosten voor batchvoorspelling

Batchvoorspelling op basis van uw model kost $ 1,16 per uur aan rekenresources die u hiervoor gebruikt, en wordt gefactureerd per seconde. Bij deze prijs is het gebruik van 5,5 machines gelijkwaardig aan n1-standard-4 in parallelle opstelling inbegrepen.

Kosten voor online voorspelling

Online voorspelling op basis van uw model kost $ 0,21 per uur aan rekenresources die u in totaal voor alle verzoeken gebruikt, en wordt gefactureerd per milliseconde. Bij deze prijs is het gebruik van één machine gelijkwaardig aan n1-standard-4 om de voorspelling te verwerken inbegrepen. De kosten voor het implementeren van het model zijn niet inbegrepen.