ContentType

Asset content type.

Enums
CONTENT_TYPE_UNSPECIFIED Unspecified content type.
RESOURCE Resource metadata.
IAM_POLICY The actual IAM policy set on a resource.
Bu sayfayı yararlı buldunuz mu? Lütfen görüşünüzü bildirin: