ContentType

Asset content type.

Enums
CONTENT_TYPE_UNSPECIFIED Unspecified content type.
RESOURCE Resource metadata.
IAM_POLICY The actual IAM policy set on a resource.
ORG_POLICY The Cloud Organization Policy set on an asset.
ACCESS_POLICY The Cloud Access context mananger Policy set on an asset.
Bu sayfayı yararlı buldunuz mu? Lütfen görüşünüzü bildirin:

Şunun hakkında geri bildirim gönderin...

Cloud Asset Inventory Documentation