Quota en limieten

Artifact Registry hanteert een beperking voor de maximale snelheid van binnenkomende verzoeken en past per project en per gebruiker de juiste quota toe.

Zie Werken met quota voor informatie over quotumbeleid en het weergeven en beheren van uw quotum.

Ga naar het API-dashboard om uw huidige API-activiteit te bekijken.

Verzoeken per project

  • 6000 HTTP-leesverzoeken per minuut (100 verzoeken per seconde).
  • 6000 HTTP-schrijf- of verwijderingsverzoeken per minuut (100 verzoeken per seconde)

  • 1 opslagplaats maken of 1 verwijderingsbewerking per 2 seconden

    Aangezien deze limiet voor onderliggende opslag van opslagplaatsen geldt en niet voor Artifact Registry zelf, wordt dit quotum niet weergegeven in het API-dashboard.

Verzoeken per gebruiker

De volgende limieten gelden voor één geverifieerde gebruiker of één client-IP-adres (voor niet-geverifieerde verzoeken aan een publieke opslagplaats).

  • 6000 HTTP-leesverzoeken per minuut (100 verzoeken per seconde).
  • 6000 HTTP-schrijf- of verwijderingsverzoeken per minuut (100 verzoeken per seconde)

Cryptografische verzoeken

Als u opslagplaatsgegevens versleutelt met door de klant beheerde versleutelingssleutels (CMEK), verbruikt elke upload of download cryptografische verzoekquota van Cloud Key Management Service.