google.appengine.ext.django.main module

Summary

Main handler script for running Django applications on App Engine.

Contents

google.appengine.ext.django.main.main()source

Main program. Run the Django WSGIApplication.

Var denne siden nyttig? Si fra hva du synes:

Send tilbakemelding om ...

App Engine standard environment for Python 2