google.appengine.ext.deferred.handler module

Summary

Request handler module for the deferred library.

See deferred.py for full documentation.

Contents

google.appengine.ext.deferred.handler.main()source
Var denne siden nyttig? Si fra hva du synes:

Send tilbakemelding om ...

App Engine standard environment for Python 2