google.appengine.api.rdbms module

Summary

Relational database API for production.

Note that rdbms_mysqldb is the module used in dev_appserver.

Contents

google.appengine.api.rdbms.connect(instance=None, database=None, **kwargs)source
google.appengine.api.rdbms.set_instance(instance)source
Var denne siden nyttig? Si fra hva du synes:

Send tilbakemelding om ...

App Engine standard environment for Python 2