App Engine için Kullanıma Sunma Kontrol Listesi

Giriş

Google App Engine, Google Cloud Platform'da uygulama oluşturup çalıştırabilmenizi sağlayan bir "Hizmet Olarak Platform"dur (PaaS). App Engine uygulamalarının oluşturulması ve bakımı kolaydır, ayrıca trafik ile veri depolama ihtiyaçlarınız değiştikçe kolaylıkla ölçeklendirilebilir. Birçok şirket, uygulamaları Google App Engine'de başarıyla kullanıma sunmuştur.

App Engine için Kullanıma Sunma Kontrol Listesi, Google App Engine'de ticari bir uygulamayı kullanıma sunma sırasında yararlanılabilecek en iyi uygulamaları öne çıkarmaktadır. App Engine'de uzman olan kurumsal geliştiriciler için tasarlanmıştır. App Engine'i kullanmaya yeni başlıyorsanız bu talimatlar size App Engine'in nasıl kullanılacağını öğretmez. Yeni kullanıcılar, bunun yerine App Engine Başlangıç Eğitimi ile başlamalıdır.

App Engine için Kullanıma Sunma Kontrol Listesi dört bölüme ayrılmıştır:

 • Mimari Tasarım ve Geliştirme
 • Alfa Testi
 • Sınırlı Bir Kitlenin Kullanımına Sunma
 • Tam Kullanıma Sunma

Bölümler, uygulamanızı kullanıma sunmaya hazırlanırken bunlardan yararlanmanızı tavsiye ettiğimiz sırada sunulmuştur. Örneğin, ilk olarak Mimari Tasarım ve Geliştirme Kontrol Listesi ile başlamanız gerekir. Bu bölüm, uygulamalarınızın geliştirme yaşam döngüsünün ilk zamanlarında yapmanızı tavsiye ettiğimiz etkinlikleri içerir. Benzer şekilde Sınırlı Bir Kitlenin Kullanımına Sunma Kontrol Listesi, uygulamayı yakın zamanda kullanıma sunacaksanız yapmanızı önerdiğimiz etkinlikleri içerir. Ancak kontrol listesindeki etkinliklerinin tam zaman çizelgesi ve bunlar için gereken süre, uygulamanızı geliştirirken kullandığınız zaman çerçevesine bağlıdır.

App Engine için Kullanıma Sunma Kontrol Listesi, ürünlerinizi kullanıma sunma aşamasının sorunsuz geçmesi ve uygulamanızın kullanıcılarına mükemmel bir deneyim sunmak için tasarlanmıştır. Google App Engine'de çalışan mevcut ve yeni uygulamalarınızda bu kontrol listelerini kullanmanızı öneririz.

Mimari tasarım ve geliştirme kontrol listesi

Bu kontrol listesini, uygulamanızın geliştirilmesinin ilk aşamalarında kullanmanızı öneririz. Bu kontrol listesi dört etkinlik grubuna ayrılmıştır:

 • Yazılım Mimarisi Çalışması
 • Google ile İletişim Noktalarınızı Belirleme
 • Temel Hazırlık
 • Kullanıma Sunma Planları ve Trafik Tahminleri Yaratma

Grupların kontrol listesi etkinliklerinde paralel olarak çalışabilirsiniz. Ancak yazılım mimarisiyle ilgili etkinliklerin tamamlanması için daha fazla zaman gerektiğinden, bu etkinlikleri mümkün olduğunca erken başlatmanızı öneririz.

Yazılım mimarisi çalışması

Etkinlik
❑  
Ölçeklenebilirliğe Göre Tasarım en iyi uygulamalar belgesini okuyun. Yük altında sorunlara neden olabilecek App Engine API kullanımının karşıt kalıplarını sıralar.
❑  
Mimari bir özet oluşturun. Genel bir mimari diyagramıyla süreç akışlarının özetini oluşturun ve hizmet etkileşim noktalarını ayrıntılı olarak belirtin. Tüm Google Cloud Platform hizmetlerinin nasıl kullanıldığını listeleyin ve tanımlayın. Tüm deneysel Google API'lerin, Cloud Platform harici Google API'lerin ve üçüncü taraf API'lerin kullanımını dahil edin.
❑  
Derleme, sürüm, yapılandırma ve güvenlik yönetimi süreçlerinizi belgeleyin.
❑  
Rutin yedekleme, düzenli bakım ve olağanüstü durum kurtarma işlemlerinizi belgeleyin. Geri yükleme işleminizi gerçek verilerle test edin. Tam geri yükleme için gereken süreyi belirleyin ve bunu olağanüstü durum kurtarma işlemlerine yansıtın.
❑  
Özellikle de Google'a entegre etmek için destek sisteminize ihtiyacınız varsa DevOps süreçlerinizi belgeleyin. Sistem izleme ve uyarı süreçlerinizi belgeleyip tanımlayın. DevOps ekibinin Google Cloud Platform Console'a aşina olduğundan ve testlere katıldığından emin olun. Cloud Status Dashboard'u takip edin. App Engine kapalı kalma süresi bildirim grubuna abone olun.

Google ile iletişim noktalarınızı belirleme

Etkinlik
❑  
Google'da acil durumda iletişime geçilecek kişileri belirleyin ve iletişimi test edin.
 • En az Silver düzeyi Google Cloud Desteği satın alın.
 • Destek seviyesinden bağımsız olarak sorunların nasıl kaydedileceğini gözden geçirin ve pratik yapın.
 • Stack Overflow konusunda App Engine topluluk desteğine başvurun. Burası son derece yararlı bir bilgi kaynağıdır ve pratik tavsiyeler sunar.
❑  
Ekibinize Google Cloud Support Center'ı (GCSC) tanıtın.
 • Web ile e-posta iletişim seçeneklerini ve satın alınan servis düzeyine bağlı olarak telefon destek süreçlerini yapılandırın.
 • Hafta sonunda test edin. Gece geç saatlerde test edin.
 • Ekibinizin Google'a nasıl ulaşılacağını bildiğinden emin olun.
❑  
Bu şablon ile uygulamayı kullanıma sunacağınızı Google'a bildirin (g.co/GCPLaunch). Kullanıma sunmayı etkileyebilecek herhangi bir Google Cloud Platform etkinliği varsa Google tarafından bilgilendirilirsiniz.

Temel hazırlık

Etkinlik
❑  
Geliştirme ortamlarınızın her biri (ör. Geliştirme, Test, Üretim) için Google Cloud Platform projelerinin temel hazırlığını yapın.
❑  
Google Cloud Platform faturalandırmasını etkinleştirin ve maliyetlerinizi belirleyin. Daha fazla bilgi edinmek için Fiyat Hesaplayıcı'yı inceleyin.
❑  
Alan adları ve sertifikaların temel hazırlığını yapın. G Suite Yönetici Konsolu üzerinden sertifikaları yükleyin. Daha fazla bilgi edinmek için Özel Alan Adı için SSL'yi inceleyin.
❑  
Gerekli diğer Google ve üçüncü taraf hizmetlerin temel hazırlığını yapın. Bu hizmetler, bu kullanıma sunma sürecinde açıklanan faaliyetlere dahil edilmelidir.

Kullanıma sunma planı ve trafik tahmini oluşturma

Etkinlik
❑  
Çözümün ve alt bileşenlerinin tamamı için trafik tahminlerini hesaplayın.
❑  
Kullanıma sunma planı yapın ve bunun, kullanıma sunarken bilgi kaynağı olarak kalmasını sağlayın. Plan, gerekli her türlü süreç ve belgeyi referans almalıdır.
❑  
Test planı yapın. Her zaman kodları üretim hizmetlerine göre ve bunlara karşı dağıtan testleri de dahil edin. Tekrar tekrar test yapın. Mümkün olduğunca gerçekçi olan birçok test yapın ve olabildiğince çok sayıda kişi ve süreci testlere dahil edin.
❑  
Bir yük testi planı yapın. Google Cloud Platform projelerini her seferinde "sıfırlamayı" (örneğin, Cloud Datastore varlıklarını silin) düşünün. Uygulamayı uluslararası ortamda kullanıma sunuyorsanız uluslararası test yapın. Kullanıcıların ürünü kullanmak için kaydolması gerekiyorsa yeni kullanıcı kayıt sürecini mutlaka test edin.
❑  
Kota Analizi tamamlayın. Kota ayarlamaları talep etmek için kotaları öğrenin ve GCSC aracılığıyla Kota Ayrıntıları ile dosya destek kayıtlarını takip edin.
❑  
Uygulamanızın (RPC) performans profilini geliştirmek için AppStats (Java | Python) kullanın. Gerektiğinde bunu açma veya kapatma işlevselliğini ekleyin.

Alfa testi kontrol listesi

Kod tamamlanmaya yakınken ve uygulamanızla ilgili başlangıç metriklerini almak istediğinizde Alfa Testi Kontrol Listesini kullanın.

Etkinlik
❑  
App Engine SDK sürümlerini ve sürüm notlarını takip edin. Mevcut App Engine sürümü, Developer Console App Engine Kontrol Paneli'nde gösterilir.
❑  
Trafik Tahminlerini gözden geçirin.
❑  
Geçerli uygulama günlüklerine göre Kullanıma Sunma Planını gözden geçirin.
❑  
Kota ayarlamaları talep etmek için trafik tahminlerine ve dosya destek kayıtlarına göre Kota Analizini gözden geçirin.
❑  
En az bir kez daha yük testi yapın. Hem çözümünüz hem de Google Cloud Platform, neredeyse sürekli gelişmektedir.
❑  
Adım adım dağıtım komut dosyası ve test oluşturun. Bunun amacı, oluşturma ve yayın süreçleri için denetlenebilir, tekrarlanabilir, kapsamlı ve belgelenmiş bir kılavuza sahip olmaktır.
❑  
Sistem izleme ile uyarı süreçlerinin yeterli ve etkili olduğunu doğrulayın.
❑  
Büyük kesintileri simüle edin ve Felaket Kurtarma işlemlerini test edin. Kullanıcılarınızın ve süreçlerin çoğunu olabildiğince test edin.
❑  
Veri merkezi arızalarını, hizmet hatalarını, veri bozulmasını ve karşınıza çıkma ihtimali düşük olan diğer etkinlikleri simüle edin. Büyük çaplı beklenmedik olaylara karşı hazırlıklı olun.
❑  
Derleme ve sürüm hatalarını simüle edin. Bunlardan etkin bir şekilde kurtulabiliyor musunuz? Süreç belgeleniyor mu?
❑  
Yapılandırma yönetimi hatalarını simüle edin. Bu hatalar nasıl mümkün oldu? Güvenlik boşluklarından nasıl kurtulabilirsiniz? Bunları belirlemek ve çözmek için harcanan zamanı nasıl azaltabilirsiniz?
❑  
Her şeyin birden fazla testini yapın. Hataların nerede olduğunu ve belgelenmemiş faaliyetlerin nerede gerçekleştiğini belirlemek için testlerinizde yer alan kullanıcıları ve makineleri kayıt altına almayı düşünün.

Sınırlı bir kitlenin kullanımına sunma kontrol listesi

Uygulamanızı ticari olarak kullanıma sunmadan önce, kullanıma sunma hazırlığınızı test etmek için Sınırlı Bir Kitlenin Kullanımına Sunma Kullanım Listesi etkinliklerini kullanmanızı öneririz.

Etkinlik
❑  
Dağıtım komut dosyalarınızı gözden geçirin. Bulduğunuz hata ve eksiklikleri düzeltin. Dağıtım için gerekli tüm adımları belgeleyin. AppStat (Java | Python) işaretlerini test edin.
❑  
1,5x-2,0x Trafik Tahminleri için yük testi yapın.
❑  
Ortaya çıkan sorunların öncelik sırasını belirleyerek bunları çözün. Maliyet modelinizi gerçek maliyetlerle karşılaştırın. Operasyon maliyetlerinin harcama limitinizi aşmayacağını doğrulayın. Maliyet modelinizi gerektiği şekilde düzenleyin.
❑  
Maliyetleri azaltma yollarını belirleyin ve doğrulayın.

Tam kullanıma sunma kontrol listesi

Kullanıma sunmadan hemen önce, kullanıma sunma sırasında ve bunun hemen ardından Tam Kullanıma Sunma Kontrol Listesi'nden yararlanın.

Etkinlik
❑  
Dağıtım komut dosyalarınızı gözden geçirin. Bulduğunuz sorunları belgeleyip düzeltmeye çalışın.
❑  
Gerekirse tüm ekip üyelerinizin gelen sorunları önceliklendirip çözebildiğinden emin olun.
❑  
App Engine'de fazla sıkı harcama sınırları belirlememeye dikkat edin. Uygulamanız harcama sınırını aşarsa askıya alınır. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Harcama sınırları.
❑  
Kullanıma sunun, öğrendiklerinizi kaydedin ve ilgili tüm belgelerle prosedürleri güncelleyin. Devamlı iyileştirme hedefiyle çalışın.