Prijzen

Anthos-kosten zijn van toepassing op alle beheerde Anthos-clusters en zijn gebaseerd op het aantal Anthos-cluster-vCPU's, berekend op uurbasis. Een vCPU wordt als 'onder beheer' beschouwd als deze door het Anthos-beheervlak wordt gezien als planbare rekencapaciteit, dus alle vCPU's in het relevante gebruikerscluster, met uitzondering van het beheerderscluster en de hoofdnode. In Clustercapaciteit begrijpen hieronder leest u hoe u het aantal vCPU's in uw gebruikersclusters kunt bekijken.

De volgende prijslijst bevat de Anthos-kosten voor betalen op basis van gebruik en voor abonnementen, waarbij u een gereduceerde prijs voor een vastgelegde looptijd krijgt. Prijzen zijn weergegeven in Amerikaanse dollars (USD). Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta voor Cloud Platform-SKU's worden vermeld. Aan het einde van elke betalingscyclus wordt een factuur verzonden met een overzicht van het gebruik en de kosten.

Betalen op basis van gebruik (per uur) Betalen op basis van gebruik (per maand)M Abonnement (per maand)M
Anthos (Google Cloud) GC $ 0,01233/vCPU $ 9/vCPU $ 6/vCPU
Anthos (AWS) AWS $ 0,01233/vCPU $ 9/vCPU $ 6/vCPU
Anthos (gekoppelde clusters - multicloud) $ 0,01233/vCPU $ 9/vCPU $ 6/vCPU
Anthos (op locatie) $ 0,10274/vCPU $ 75/vCPU $ 50/vCPU

M: geschatte prijs per maand op basis van 730 uur in een maand.
GC: prijzen voor Anthos op Google Cloud zijn exclusief kosten voor Google Cloud-resources als Compute Engine, Cloud Load Balancing en Cloud Storage.
AWS: prijzen voor Anthos op AWS zijn exclusief kosten voor AWS-resources als EC2, ELB en S3. De klant is verantwoordelijk voor alle kosten voor de AWS-resources.

Betalen op basis van gebruik gaat in op 1 september 2020. Neem contact op met het salesteam om een abonnement te nemen.

Als u een nieuwe klant bent van Anthos, kunt u Anthos op Google Cloud kosteloos proberen tot een gebruikswaarde van $ 900 of gedurende maximaal 30 dagen, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Tijdens de proefperiode worden de toepasselijke kosten in rekening gebracht en krijgt u tegelijkertijd een tegoed voor deze kosten tot een bedrag van $ 900. Er worden nog steeds kosten in rekening gebracht voor het gebruik van toepasselijke infrastructuur tijdens de proefperiode. Als u momenteel over een Anthos-abonnement beschikt, kunt u geen gebruik maken van deze proefversie. Ga naar de Anthos-pagina in de Cloud Marketplace en klik op Proefversie starten om u aan te melden.

Vanaf 1 september 2020 hanteert Anthos een flexibel abonnementsmodel, waarbij u zich niet vooraf vast hoeft te leggen op een specifieke Anthos-omgeving, zoals op locatie, Google Cloud of andere clouds. Uw maandabonnement geldt voor alle Anthos-implementaties, ongeacht de omgeving, tegen de respectievelijke tarieven. Gebruik boven uw maandelijkse abonnementskosten wordt als extra kosten op uw maandfactuur weergegeven, tegen de hierboven vermelde tarieven op basis van gebruik. De maandelijkse abonnementskosten worden niet aangepast als u minder gebruikt. U kunt uw gebruik van Anthos en de bespaarde kosten continu monitoren, zodat u uw abonnement bij de volgende verlenging kunt aanpassen.

Als u op enig moment wilt stoppen met het gebruik van Anthos, volgt u de instructies in Anthos uitschakelen.

Clustercapaciteit begrijpen

U kunt de vCPU-capaciteit (die wordt gebruikt voor Anthos-facturering) van al uw clusters bekijken door de volgende opdracht uit te voeren.

kubectl get nodes -o=jsonpath="{range .items[*]}{.metadata.name}{\"\t\"} \
    {.status.capacity.cpu}{\"\n\"}{end}"

Inbegrepen systeemlogboeken

Verzameling en opslag van systeemlogboeken in Cloud Logging maakt deel uit van het gebruik van Anthos. Dit is inclusief logboekverwerking in de _Default-logboekbucket en opslag voor de standaardbewaarperiode van 30 dagen. Systeemlogboeken bestaan onder meer uit:

Systeemcomponenten in containers

Logboeken van systeemcomponenten in containers in de volgende naamruimten zijn inbegrepen bij het gebruik van Anthos:

 • kube-system
 • istio-system
 • knative-serving
 • gke-system
 • config-management-system
 • gke-connect
 • monitoring-system
 • gatekeeper-system
 • cnrm-system

systemd-services die niet in containers zijn opgenomen

 • docker
 • container-runtime / containerd
 • kubelet
 • kubelet-monitor
 • node-problem-detector
 • kube-container-runtime-monitor
 • node-journal
 • kube-node-installation
 • kube-node-configuration
 • kube-logrotate

Details over de implementatie-opties

Elke Anthos-component biedt verschillende opties voor implementatie op locatie en in de cloud. Zie Anthos-implementatieopties voor informatie over de opties voor de implementatie van componenten.