Anthos Config Management

Karma Kubernetes dağıtımlarınız için politika ve güvenliği geniş ölçekte otomatikleştirin.

Anthos Config Management

Uygulamaların hızlı ve güvenli bir şekilde geliştirilmesini sağlamak, karma container ortamında çalışan yöneticiler için zorlu bir görev olabilir. Anthos Config Management sayesinde hem şirket içi hem bulut ortamlarındaki Kubernetes kümelerinize uygulanan tüm yönetim politikaları için ortak bir yapılandırma oluşturabilirsiniz. Anthos Config Management, değişiklikleri değerlendirir ve tüm kümelere dağıtır. Böylece istediğiniz durum daima yansıtılmış olur.

Politikalar

Karma Kubernetes dağıtımlarında politikaları tanımlama ve uygulama

Hem şirket içi hem bulut ortamlarında RBAC, kaynak kotaları ve ad alanları gibi erişim denetimi politikalarını merkezi bir Git deposu yönetir. Anthos Config Management bildirim temellidir. Küme durumunu sürekli denetler ve politikaları geçerli kılmak için istenen durumu uygular.

Güvenlik

Güvenlik korumaları ekleyin

Yöneticilerin, geliştiriciler için varsayılan olarak güvenlik sağlayan tutarlı bir ortam oluşturması gerekir. Anthos Config Management ile istenen küme yapılandırmalarının uygulandığını bilerek yeni ekiplerin hızla çalışmaya başlamasını sağlayabilirsiniz.

Denetim Sağlayın

Küme yayılımı üzerinde denetim sağlayın

Kubernetes dağıtımları büyüdükçe ekipler; yüksek kullanılabilirlik, global kapsam veya sınır bilişim gibi kullanım alanları için yeni kümeler eklemeye ihtiyaç duyar. Eklenen her bir yeni küme de ayrı yapılandırma gruplarını yönetme konusunda yeni ek yükler getirir. Anthos Config Management, çoklu küme yönetimi için tek bir merkezi konum sağlar.

Özellikler

Yapılandırmaları tanımlama

Yönetim politikalarınızı yansıtan ve filonuzdaki her Kubernetes kümesine uygulanabilecek ortak bir yapılandırma oluşturmak için Git kod deposundan yararlanın. Yapılandırma; Istio hizmet ağınızı, kapsül güvenliği politikalarınızı veya kota politikalarınızı içerebilir.

Yapılandırmaları uygulama

Yapılandırmaları dünyanın dört bir yanındaki kümelerin kullanımına sunarak istediğiniz durumun hızla yansıtılmasını sağlayın.

Doğrulama

Kod deponuza ulaşmadan önce kodunuzun her bir satırını inceleyen yerleşik doğrulayıcı sayesinde, zayıf yapılandırmaların aktarılmasını önleyin.

Ortak yapılandırma biçimleri

Çok kümeli politikalarınızı depolamak için YAML veya JSON gibi yerel Kubernetes yapılandırma biçimleriyle mevcut tanımları kolayca taşıyın.

Yapılandırma yönetimine kaynak denetiminin gücünü katın

Yapılandırma değişikliklerinizi ayrı kollar halinde aşamalara ayırın, kod incelemeleri üzerinde ortaklaşa çalışın ve kümeleri, son iyi durumlarına kolayca geri döndürün.

Ad alanına duyarlılık

Küme veya ad alanı grupları için farklı politikaları esnek bir şekilde yapılandırın. Örneğin, hazırlık ve üretim kaynaklarına farklı kota seviyeleri uygulayabilirsiniz.

Etkin izleme

Uygunluğu zorunlu kılan politikalar uygulamak için bildirim temelli modeli kullanarak kümenizin durumunu sürekli izleyin ve böylece yapılandırmanın kaymasını önleyin.

Anthos ürünleri

Ortamlarda modern karma uygulamalar derleyip yönetin.

Şunun hakkında geri bildirim gönderin...

Anthos Config Management